Project

Bridge to Possible Skills

Bridge to Possible IT-Skills for Digital Transformation programma

De digitalisering van de regio Rotterdam, waaronder onze haven, industrie en overheid, is in volle gang en de economie van Rotterdam verandert daarin mee. Gekoppeld aan de zoektocht naar meer en beter opgeleid digitaal talent bij nieuwe werknemers biedt dit kansen en uitdagingen.

Er is enorm behoefte aan meer digitale vaardigheden bij medewerkers, werkzoekenden en andere Rotterdammers. Daarom moet er in alle sectoren gewerkt worden aan aan begrip van, en kennis over, algemene aan IT-gerelateerde begrippen en bewustzijn van digitalisering.

Daarom slaan IT Campus Rotterdam, Cisco, Randstad, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam de handen ineen om het voortouw te nemen in deze digitale transformatie.

Met het ‘Bridge to Possible’ IT-Skills for Digital Transformation programma' bieden wij organisaties de kans om de digitale kloof te dichten. Met een breed cursus- en opleidingsaanbod kunnen huidige werknemers hun basic IT-skills vergroten bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en Internet of Things.  Randstad verzorgt samen met programmapartners daar waar noodzakelijk en gewenst de aansluiting met arbeidsmarkt voor specifieke doelgroepen. Zo bouwen wij actief aan de digitale arbeidsmarkt van de toekomst en het dichten van de steeds groter wordende ‘IT skills-gap’.

Het opleidingsaanbod

Het opleidingsaanbod van het Bridge to Possible’ IT-Skills for Digital Transformation programma wordt de komende periode steeds verder uitgebouwd en gefaseerd uitgerold. Bekijk onderstaand alvast het aanbod

Opleidingstraject: IT-servicedesk medewerker

Medewerkers of andere interne of externe talenten het volledig vergoed opleidingstraject tot ‘IT-servicedesk medewerker bij IT-opleider Fast Lane Benelux volgen.  Dit bestaat uit drie dagen zelfstudie en twee virtuele/fysieke instructor-led opleidingsdagen. Bekijk het aanbod en de voorwaarden voor deelname.

Cursus: Introductie Cybersecurity

Deelnemers leren:

 • Veilig de online identiteit vormgeven.
 • Onveilige of slecht beveiligde werkwijzen herkennen.
 • Phishing mails herkennen.
 • Veilig gebruik maken van digitale diensten.
 • Terminologieën rond cybersecurity kennen.
 • Op de hoogte zijn van verschillende soorten cybersecurity bedreigingen en malware.

Cursus: Introductie Internet of Things en Digitale Transformatie

Deelnemers leren:

 • Het nut en de impact van digitale transformatie herkennen.
 • Kunnen uitleggen hoe data waarde biedt voor de digitale organisatie en samenleving.
 • Kunnen uitleggen wat de voordelen zijn van automatisering in een digitale wereld.
 • Kunnen uitleggen waarom beveiliging belangrijk is in de digitale wereld.
 • Kansen zien voor digitale transformatie.
 • Toepassen van basis programmeer concepten ter ondersteuning van IoT.

Cursus: Introductie Data Analyse

Deelnemers leren:

 • Een breed begrip in basisconcepten van Data Analyse, Data Engineering, Data Science en Artificial Intelligence/Machine Learning
 • Wat is data, waar komt het vandaan en hoe wordt het gebruikt voor nieuwe oplossingen voor zakelijke, sociale en humanitaire oplossingen.
 • Data is overal en groeit exponentieel. Leer over het be lang van collectie en het organiseren van big data om er analyses van te maken.
 • Leer over artificiële intelligentie en waarom het zo populair is om complexe problemen op te lossen.
 • Leer over Machine Learning en hoe het wordt gebruikt om data gedreven beslissingen te maken.

Start direct een cursus of neem voor een bedrijfscampagne contact op met:

START HIER JOUW CURSUS BIJ CISCO SKILLS FOR ALL

Meer weten?

Neem contact op met

Hans van Gent

Projectleider Maritiem

06 10 00 72 95 hans.vangent@itcampus.nlLinkedIn