Project

Maritiem/logistiek datalab

Samen  met  onze  onderwijspartners  bespreken  we  de  wensen voor een ‘community of practice’: een maritiem & logistiek datalab als platform waar studenten, docenten, lectoren en maritieme of logistieke professionals samen- komen en werken aan actuele vraagstukken, zoals smart logistics en  maritieme  innovaties.  Komend jaar  gaan  we  verder  met  elkaar  in  gesprek  over gezamenlijke ambities en haalbaarheid voor een regionaal datalab.

Meer weten?

Neem contact op met

Hans van Gent

Projectleider Maritiem

06 10 00 72 95 hans.vangent@itcampus.nlLinkedIn